1. Deelname Informatiebijeenkomst

Tijdens de informatiebijeenkomst zal je kennismaken met SPS en krijg je veel nuttige en praktische informatie over vrijwilligerswerk in Suriname. Vele onderwerpen passeren de revue. Zo krijg je informatie over het land Suriname, de SPS-projecten en inschrijfprocedure.

Uiteraard krijg je als potentiële vrijwilliger de gelegenheid om vragen te stellen en leer je al direct andere personen kennen die ook van plan zijn naar Suriname te gaan. Tijdens de ontvangst, de pauze en aan het eind van het programma kan je uiteraard bij ons terecht met je vragen over de projecten die wij aanbieden. Let op: als je je wilt inschrijven voor een project is het bijwonen van de informatiebijeenkomst verplicht!

SPS nodigt je van harte uit om een informatiebijeenkomst vrijblijvend bij te wonen! De eerstvolgende bijeenkomst wordt nog bekend gemaakt.

2. Inschrijving

Heb je een informatiebijeenkomst van SPS bijgewoond? Dan kun je je inschrijven voor een vrijwilligersproject. Dit kan je doen door je CV naar info@projecthulpsuriname.nl/te mailen. Je ontvangt vervolgens digitaal een inschrijfformulier, vragenformulier en vrijwilligerscontract.

Wanneer je alle formulieren hebt ingevuld, kun je deze in één keer aan SPS terug sturen per e-mail. De inschrijfkosten dienen na verzending van alle gegevens te worden overgemaakt op giro 3719438 t.n.v. Stichting Projecthulp Suriname te Amsterdam. SPS start de bemiddeling niet eerder op dan wanneer alle formulieren en het inschrijfgeld is ontvangen.

Inschrijfkosten
SPS wil iedereen de mogelijkheid bieden vrijwilligerswerk in Suriname te doen en tracht daarom haar inschrijfgeld zo laag mogelijk te houden. De kosten zijn € 295,- voor het eerste project en elk volgende project slechts € 50,-. Voor dit bedrag biedt SPS een totaalpakket: bemiddelingskosten project, vervoer vanaf het vliegveld, vervoer naar project, sim-kaart (voor simlockvrije telefoon), bemiddeling accommodatie en fietsverhuur en een etentje met alle vrijwilligers. De vrijwilliger moet zelf de kosten op zich nemen voor het vliegticket, accommodatie, verzekering, vaccinaties, visum en dergelijke.

Selectie
In sommige gevallen zullen wij je naar aanleiding van je inschrijving uitnodigen voor een gesprek. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals je motivatie, je achtergrond, de zwaarte van het project en/of doordat er meerdere inschrijvingen voor hetzelfde project in dezelfde periode zijn. Gelet wordt op motivatie, opleiding, werkervaring en eerdere reiservaringen. Mocht op het project van eerste voorkeur in de door jou opgegeven periode geen plaats zijn, dan vragen wij je of je op het project van tweede voorkeur geplaatst wil worden. Zo niet, dan kan je kosteloos van de bemiddeling afzien. Wanneer je niet wordt uitgenodigd voor een gesprek, wordt de bemiddeling direct voor je opgestart.

Verklaring Omtrent Gedrag
Voor je vertrek naar Suriname dien je een Verklaring Omtrent Gedrag te overhandigen aan SPS. Dit gezien vrijwilligers in vrijwel alle projecten met kinderen, ouderen of andere ‘kwetsbare groepen’ werken. Om zoveel mogelijk risico te voorkomen vinden wij het van belang dat je kan aantonen dat je je tot nu toe altijd goed hebt gedragen. Je Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kan je aanvragen bij Burgerzaken van de gemeente waar je staat ingeschreven. Voor meer informatie, klik hier.

3. Deelname Verplichte voorbereidingsbijeenkomst

Na je inschrijving voor een project en overhandiging van je Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt je uitgenodigd voor de voorbereidingsbijeenkomst. Voordat je een voorbereidingsbijeenkomst kunt bijwonen, dien je eerst een informatiebijeenkomst te hebben bijgewoond. Bij de voorbereidingsbijeenkomst wordt er namelijk van uitgegaan dat je bekend bent met de informatie die gegeven wordt op de informatiebijeenkomst.
We bieden deze procedure aan omdat de voorbereiding van de vrijwilligers een belangrijk speerpunt is van SPS. Zowel het project als de vrijwilliger zijn bij een goede voorbereiding gebaat. Naast het verkrijgen van veel nuttige en praktische informatie kan je tijdens deze dag nader kennismaken met andere vrijwilligers, die in dezelfde periode naar Suriname gaan. Er wordt onder andere aandacht besteed aan cultuurverschillen, interculturele communicatie, vooroordelen en gezondheid in de tropen, onder het genot van een Surinaamse lunch.

Voorbereidingsbijeenkomst voor niet SPS-vrijwilligers

Mocht je in verband met je studie of om een andere reden naar Suriname gaan en niet via SPS worden uitgezonden, dan bieden wij ook jou de mogelijkheid om onze voorbereidingsbijeenkomst bij te wonen. Vereist is wel dat je ook een van onze informatiebijeenkomst hebt bijgewoond. Een goede voorbereiding draagt namelijk bij aan een succesvol verblijf in het buitenland en vergroot daarnaast de culturele uitwisseling tussen Suriname en Nederland. Via info@projecthulpsuriname.nl/ kan je aangeven dat je interesse hebt en dat je graag een uitnodiging voor de voorbereidingsbijeenkomst ontvangt. De kosten voor deze dag bedragen voor niet SPS-vrijwilligers €50,-.